Почетно Консулство на Република Уганда
1303 София,
Бул. „Александър Стамболийски” № 84,
Бизнес сграда „Urban Model“, ет. 11
Тел.:  +359 2/ 4217606, + 359 884 730 406
Факс: +359 2/ 9800217, 9807165, 9807429
e-mail: UGconsul@mail.bg

_DSC0334