Единственото консулство на Република Уганда, разположено в Югоизточна Европа, е открито в Република България, като консулският окръг обхваща територията на цялата страна.

На 30 октомври 2010 г. г-н Ивайло Ангелов Йотов встъпва в длъжност Почетен консул на Република Уганда.