- Информация за угандийски и български граждани.

- Оказване на помощ на изпаднали в беда угандийски граждани в България и на български граждани в Уганда.

- Издаване на туристически и бизнес визи.

- Съдействие за настаняване в хотел на пътуващи туристи за Уганда.