При пътуване в Уганда е препоръчително да се направят ваксинации срещу някои от основните заразни болести.

Можете да направите ваксинация на посочения адрес:

Национален имунизационен и консултативен център (НИКЦ)
1504 София, бул.“Янко Сакъзов“ № 26
Тел.02/944 69 99/221
Работно време: от 09.00ч. до 12.00ч.
Лаборатория „Амбулаторно-консултативна помощ“ с два национални консултативни кабинета по паразитни и тропически болести, на ул. „Кракра“ №3 и ул. „Георги Софийски“ №1.

Национален консултативен кабинет по паразитни и тропически болести
Консултативен кабинет в НЦЗПБ
тел. 94 46 999/ 360
Гл.ас. д-р Румен Харизанов – завеждащ лекар
д-р Искрен Кафтанджиев – ординатор, email: Kaftandjiev@ncipd.org
д-р Ивайло Биков – ординатор, email: I_Bikov@ncipd.org
Националният имунизационен и консултативен център (НИКЦ) има за цел съхраняване здравето на човека чрез ваксинопрофилактика на заразните болести.

Имунизация срещу жълта треска
При пътуване към държава, в която се препоръчва ваксинация срещу жълта треска, трябва да се имунизирате поне 10 дни преди пътуването.
При посещението на Имунизационния кабинет носете със себе си и международния си паспорт!